Products

Kromě kompletních řešení pro automatizaci, měření a řízení dodáváme samostatné výrobky použitelné jako součást měřicích a řídicích řetězců nebo jako specializované jednotky.

Přehled základních produktů firmy:


NX3040
Měřidlo síly upnutí

NX3062
Je nejmenším členem nové řady kompaktních inteligentních přístrojů pro pracoviště na měření geometrických veličin. Základní oblastí použití přístroje jsou malé provozní měřící stanice s ruční nebo automatickou obsluhou, ale lze ho použít i pro laboratorní měření.

NX3065
Středním člen nové řady kompaktních inteligentních přístrojů pro pracoviště na měření geometrických veličin

NX3082
Největší člen nové řady kompaktních inteligentních přístrojů pro pracoviště na měření geometrických veličin. Základní oblastí použití přístroje jsou složitější měřící stanice s ruční nebo automatickou obsluhou.

NX7065
Měřicí modul NX-7065 se používá jako součást měřicího řetězce propojeného sběrnicí PROFIBUS pro vyhodnocování signálů z indukčnostních snímačů, pokud je požadována velká rychlost vzorkování a vysoké rozlišení.

NX7090
Měřicí modul NX-7090 je používán jako součást měřicího řetězce pro dynamická měření různými typy snímačů. K modulu lze připojit snímače indukčnostní v provedení half bridge, snímače typu Knäbel nebo inkrementální snímače. Moduly lze libovolně v měřicím řetězci kombinovat mezi sebou i s ostatními moduly snímačů a binárních I/O.

NX7092
Měřicí modul NX-7092 je používán jako součást měřicího řetězce pro měření vyžadující připojení většího počtu indukčnostních snímačů k vyhodnocovacímu systému.

NX7099
Převodník LVDT na 0 - 10V


Vzhledem k tomu, že značná část výrobků je určena pro speciální zakázkové aplikace, není uvedený seznam úplný a slouží spíše pro ilustraci výrobního sortimentu firmy. Poskytujeme kompletní podporu pro vyrobené zařízení vyrobené včetně analýzy závady, opravy, testování zařízení.