SOUČASNOST FIRMY

INTRONIX s.r.o. nabízí v současnosti komponenty zejména pro oblast měření geometrických rozměrů a tvarů ve strojírenství, a to od dodávek jednotlivých prvků až po komplexní řešení na klíč.

V oblasti obecné průmyslové automatizace se firma zaměřuje především na výrobu komponent, které doplňují sortiment velkých výrobců automatizační techniky (zpracování signálu z atypických senzorů apod.), nebo které umožňují vyřešit úlohu obtížně řešitelnou standardními automatizačními prostředky (rychlé měření, přenos a zpracování dat v reálném čase apod.).

Část produkce je exportována do EU, Švýcarska, USA, Polska, Maďarska a na Slovensko, buď přímo, nebo jako součást dodávky jiných firem.

Firma rovněž nabízí své služby při zakázkovém vývoji a výrobě speciální elektroniky a software.

HISTORIE FIRMY

Počátky firmy spadají do roku 1990, kdy bylo pod názvem INTRONIX založeno sdružení výrobců měřicí a automatizační techniky. Prvními výrobky byly řídící systémy pro brusky s algoritmem teach-in a emulátory procesorů Intel 8051/52.
V roce 1992 se sdružení soustředilo na vývoj a výrobu zařízení pro měření geometrických rozměrů a tvarů, protože ve strojírenství (zejména v automobilovém průmyslu) vznikla značná poptávka po měřicí technice při zavádění systému řízení jakosti podle norem ISO 9000. V tomto roce byl název INTRONIX zaregistrován jako ochranná známka. Rovněž byla zvládnuta technologie návrhu hradlových polí (FPGA) firmy Xilinx, což umožnilo konstrukci složitějších a flexibilnějších elektronických systémů při zmenšení počtu obvodů a zvýšení spolehlivosti.
V roce 1993 v souvislosti se zpřísňováním zákonů na ochranu životního prostředí byl vyvinut systém pro monitorování emisí ve spalovnách odpadu, kotelnách a elektrárnách.
Vzhledem k nárůstu objemu výroby a potřebě další expanze bylo sdružení v roce 1994 přeměněno na společnost INTRONIX s.r.o.
V letech 1995-98 se společnost kromě výroby již zavedených produktů zaměřila na vývoj nové generace elektronických systémů, využívajících nejmodernějších technologií. Výsledkem vývoje bylo využití optických vláken pro propojení distribuovaných systémů a použití digitálního zpracování signálu (DSP) při vyhodnocování signálů z indukčnostních snímačů.
V roce 1999 se společnost stala členem organizace PROFIBUS, sdružující výrobce zařízení připojitelných k průmyslové sběrnici PROFIBUS a byl vyvinut řadič PROFIBUS-DP Slave založený na FPGA Xilinx. Sběrnice PROFIBUS umožňuje snadné propojení vlastních modulů s CNC a PLC firmy Siemens, případně dalších výrobců podporujících standard PROFIBUS-DP.
Od roku 2006 firma používá licenci operačního systému IntervalZero ETS, který umožňuje vyvíjet aplikace reálného času (hard real time). Díky tomu je možno dodávat aplikace obsahují jak řídicí část s extrémními nároky na rychlé zpracování požadavků, tak i komfortní součásti jako vizualizace, zadání parametrů, export výsledků do sběru dat.

REFERENCE

NOVIBRA Boskovice, spol. s r. o.
MESING spol. s r. o.
Koyo Bearings Èeská repubika s.r.o.
KAVALÍR CZ s.r.o.
HOL-MONTA spol. s r.o.
ZEVO - FERMAT
AMEST s. r. o. Praha
ZKL Praha
TRAMEC C+M AG, Eschen FL