workshopMeasure

Ruční měření, SPC


Nabízíme elektronické komponenty a vyhodnocovací jednotky pro dílenské měření s možností sběru dat . Jedná se o manuální měření s ručním zakládáním měřených kusů, programy měřicích jednotek poskytují uživateli podporu pro maximální zjednodušení práce. Např. program automaticky detekuje vložení kusu do měřicího místa a zahájí měření, po vyjmutí kusu ihned zobrazí výsledky.

Všechny vyhodnocovací jednotky umožňují archivaci naměřených hodnot, přenos naměřených hodnot do PC, popřípadě automatický sběr naměřených hodnot do podnikového systému sběru dat.

Program měřicích jednotek může poskytovat podporu statistické řízení procesu - SPC jako je kontrola měření série kusů po zadaném intervalu a kontrola parametrů procesu.

V měřicích systémech nabízíme implementaci systému QDAS -Procella pro kontrolu a vyhodnocení procesu a přenos dat do statistických systémů jako např. QDAS, Palstat.

Programy vyhodnocovacích jednotek je možno použít z buď z knihovny standardních úloh, nebo jsou dodány specializované pro konkrétní pracoviště.

Měřící jednotky pro dílenské měření a SPC:

Měřící jednotka NX3062

Jedná se o základní model použitelný pro dílenská měření a jako vstupní bod sběru dat.

Pro měření může být využito až šest indukčnostních, inkrementálních nebo pneumatických snímačů, případně jejich kombinace.

Pro zobrazení slouží monochromatický displej 128 x 64 bodů umožňující zobrazení několika hodnot, případně schematického výkresu měřené součásti s naměřenými hodnotami. Pro rychlý přehled o výsledku měření (např. shodný/neshodný/opravitelný kus) slouží tři barevné velkoplošné LED diody.

Měřicí algoritmus umožňuje automaticky detekovat založení měřeného kusu do některého z pracovišť, provést měření, zobrazit výsledek a uložit naměřené hodnoty, popřípadě vytisknout protokol.

Jednotky jsou vybaveny širokou škálou komunikačních možností pro přenos výsledků a komunikaci se systémem sběru dat - USB port, komunikační linka RS232, RS485 nebo V24.

Dílenské měřidlo NX3062NX3065_menu NX_3062

NX_3062

NX_3062 NX_3062

Měřící pracoviště s vyhodnocovacími jednotkami NX3065 a NX3082

Jedná se o komfortnější verzi měřicího pracoviště umožňující přesné okamžité zobrazení naměřené hodnoty v rámci tolerančních a regulačních mezí, zobrazení historie posledních měření nebo histogramu, grafické výrazné upozornění na mimořádné jevy jako jsou regulační meze nebo trendy v naměřených hodnotách.

Pro měření může být využito v jednotce NX3065 až čtyř indukčnostních a dvou inkrementálních snímačů, v jednotce NX3082 až osmi indukčnostních a dvou inkrementálních snímačů, u této jednotky může být počet a typ snímačů rozšířen pomocí externích modulů prakticky neomezeně.

Pro zobrazení slouží u jednotky NX3065 barevný LED displej o velikosti 4,3" a rozlišením 480 x 272 bodů a u jednotky NX3082 barevný LED displej o velikosti 6" a rozlišením 640 x 480 bodů. Displeje umožňující komfortní zobrazení hodnot, výkresu součástti s měřenými parametry včetně barevného zvýraznění výsledku měření (např. shodný/neshodný/opravitelný kus).

Měřicí algoritmus a rychlá vzorkovací frekvence měřicích kanálů (> 1000 měř./s.) umožňuje automaticky detekovat založení měřeného kusu do některého z pracovišť, provést měření, zobrazit výsledek a uložit naměřené hodnoty, popřípadě vytisknout protokol.

Jednotky jsou vybaveny širokou škálou komunikačních možností pro přenos výsledků a komunikaci se systémem sběru dat - USB port, komunikační linka RS232, RS485 nebo V24. Měřicí jednotka NX3082 může být připojena jako zařízení Profibus device do sítě řídicího systému.

Binární galvanicky oddělené vstupy/výstupy integrované v jednotkách jsou použitelné např. pro externí startování měření, rozsvědcení externí světelné siglalizace nebo čidly pro počítání kusů.

Dílenské měřidlo NX3080 Dílenské měřidlo NX3080NX_3082 NX_3082
NX_3082 NX_3082

Měřící pracoviště s měřicími moduly a průmyslovým počítačem:

Jedná se o aplikace nejnáročnější na počet a kombinaci měřicích snímačů, výpočet a grafické zobrazení hodnota výsledků. Je možno přesné okamžité zobrazení naměřené hodnoty v rámci tolerančních a regulačních mezí, zobrazení historie posledních měření nebo histogramu, grafické výrazné upozornění na mimořádné jevy jako jsou regulační meze nebo trendy v naměřených hodnotách včetně integrace statistických programů.

Pro měření může být využit prakticky neomezený počet měřicích kanálů pomocí externích měřicích modulů. Modul NX7092 umožňuje připojit až 16 indukčnostních měřicích snímačů, modul NX7090 umožňuje připojit kombinaci až šesti indukčnostních/inkrementálních/pneumatických/speciálních snímačů.

Pro zobrazení je možno použít barevný LED displej o požadované velikosti a rozlišení (typicky 15" až 22"), displej může být podle aplikace dotykový. Displeje umožňující komfortní zobrazení hodnot, výkresu součástti s měřenými parametry včetně barevného zvýraznění výsledku měření (např. shodný/neshodný/opravitelný kus).

Měřicí algoritmus a rychlá vzorkovací frekvence měřicích kanálů (> 1000 měř./s.) umožňuje automaticky detekovat založení měřeného kusu do některého z pracovišť, provést měření, zobrazit výsledek a uložit naměřené hodnoty, popřípadě vytisknout protokol.

Měřicí jednotky jsou vybaveny širokou škálou komunikačních možností pro přenos výsledků a komunikaci se systémem sběru dat - USB port, komunikační linka RS232, RS485 nebo V24. Měřicí řetězec může být připojen jako zařízení Profibus device do sítě řídicího systému.

Dílenské měřidlo NX3080 Dílenské měřidlo NX3080NX_3082 NX_3082