measureAutomatization

Měření a automatizace


Dodáváme kompletní řešení elektronických částí měřicích stanic a automatizačních linek:
 • Moduly binárních vstupů a výstupů,
 • vyhodnocovací moduly měřicích snímačů,
 • speciální moduly pro připojení atypických senzorů
 • návrh a výroba rozvaděče elektrických komponent,
 • počítač, zobrazovací jednotka a terminál pro řízení,
 • programové vybavení pro PLC a měřicí aplikaci,
 • spolupráce při mechanickém zprovoznění stroje u zákazníka,
 • komunikace s dalšími zařízeními zákazníka, export naměřených dat do systému sběr dat.

Nabízené elektronické komponenty jsou modulární a umožňují sestavit výsledné řešení v několika výkonnostních úrovních. Jako výpočetní a zobrazovací jednotku lze zvolit jednotku NX3065, NX3082 nebo sestavu s průmyslovým počítačem s vestavěným nebo externím displejem. Ovládání je možno buď pomocí externích tlačítek, membránové klávesnice, dotykového displeje nebo jejich kombinace. Podle konkrétní aplikace lze připojit kombinaci modulů pro zpracování signálů z délkových snímačů, modulů binárních vstupů a výstupů, modulů řízení motorků, atd. K modulárnímu systému lze připojit PLC systémy a moduly ostatních výrobců, např. PLC systémy firmy Siemens nebo moduly komunikující po sběrnici AS-i, CAN, EtherCAT nebo Profibus.


Programová část systému se zpravidla sestává z několika obrazovek:
 • Měření pro zobrazení výsledků měření a provozních stavů,
 • etalonáž pro provedení kalibračního cyklu,
 • nastavení pro výběr typorozměru, nastavení parametrů a označení měření,
 • servis pro nastavení parametrů snímačů, měřidla a testy jednotlivých komponent.

Programová část dále obsahuje moduly pro výpis a uložení chybových hlášení, tisk výsledků ve formátech pro statistické programy, statistické vyhodnocení měření, a pod.

Měřící pracoviště s vyhodnocovací jednotkou NX3065 nebo NX3082:

Jedná se o základní verzi vhodnou pro zobrazení výsledků z několika měřených parametrů, zobrazení provozních údajů, chybových stavů, atd. Jednotky jsou osazeny barevnými displeji pro komfortní zobrazení hodnot a výsledků, ovládání je pomocí kapacitní klávesnice.

K jednotkám lze přímo připojit binární vstupy/výstupy. K jednotce NX3065 až 4 výstupy a 6 vstupů, k jednotce NX3082 až 8 výstupy a 11 vstupů. K jednotce NX3082 lze pomocí externích modulů dále připojit prakticky neomezený počet vstupů/výstupů. Měřicí a řídicí jednotky tedy dokážou sami řídit proces který s měřicím místem souvisí jako je vyzvednutí kusu z dopravníku, jeho proměření a vytřídění na OK/NOK kusy, přistavení pojezdů a měřicích snímačů po startu měřicího cyklu, atd.

Měřicí jednotky mají propracované servisní režimy pro zobrazení hodnot símačů, stavu binárních vstupů a výstupů, atd. Měřicí cykly testují chybové stavy které mohou nastat a v případě jejich vzniku se zobrazí chybové hlášení s přesným popisem chyby.

Dílenské měřidlo NX3080 Dílenské měřidlo NX3080

Měřící pracoviště s průmyslovým počítačem:

Sestava je tvořena průmyslovým počítačem umístěným dle požadavku v jedné sestavě s monitorem a dotykovým displejem a nebo odděleně v rozvaděči. Používáme průmyslové počítače fy. Advantech i další s nízkým příkonem a dostatečným výpočetním výkonem pro zajištění spolehlivého provozu měřicí aplikace i případného statistického SW.

Programy mohou být ovládány pomocí myši, joysticku nebo dotykové obrazovky.

Naše systémy umožňují komfortně a přehledně zobrazit naměřené hodnoty a výsledky měření včetně případných navrhovaných regulačních zásahů aby operátoři strojů mohli rychle a efektivně provést regulační opatření pro zajištění kvalitní výroby.

Pomocí externích modulů lze připojit prakticky neomezený počet vstupů/výstupů. Měřicí a řídicí jednotky tedy dokážou sami řídit proces který s měřicím místem souvisí jako je vyzvednutí kusu z dopravníku, jeho proměření a vytřídění na OK/NOK kusy, přistavení pojezdů a měřicích snímačů po startu měřicího cyklu, atd.

Měřicí jednotky mají propracované servisní režimy pro zobrazení hodnot símačů, stavu binárních vstupů a výstupů, atd. Měřicí cykly testují chybové stavy které mohou nastat a v případě jejich vzniku se zobrazí chybové hlášení s přesným popisem chyby.

Ukázka vzhledu obrazovek pro operátory

Software Software

Bezdotykové měření a optická kontrola:

Dodáváme komponenty a řešení pro bezdotykové měření a optickou kontrolu jako jsou:

 • Bezdotykové měření rozměrů,
 • Rekonstrukce povrchu scanováním,
 • Rozpoznání a měření tvaru pomocí kamery
 • Optická defktoskopie
 • Defektoskopie pomocí vířivých proudů
 • Indikátor přímosti pomocí laserového paprsku