customSW

Zakázkový SW


Nabízíme vývoj zakázkových SW programů, hlavně se jedná o podpůrné programy pro strojírenské využití jako je sběr dat, analýza naměřených průběhů a vizualizace procesních dat.

Sběr naměřených dat :

Systém sběru dat, typicky z jednotek NX3062, NX3065, NX3082, ale i jednotek jiných výrobců.

Základní verze se sestává z počítače PC, ke ktrému jsou přes sběrnou síť připojeny měřicí jednotky. Program se stará o nepřetržitý sběr dat a jejich archivaci. Data je možno dále prohlížet a analyzovat dle zadaných kritérií.

Rozšířená verze se skládá ze samostatného serveru, kde běží program nepřetržitě sbírající data, ty jsou archivovány v databázi. Uživatelé mohou data komfortně prohlížet, analyzovat, exportovat a tisknout protokoly s výsledky. Tuto verzi sběru dat je možno použít pro nepřetržité provozy s řádově desítkami měřicích stanic.
Síť propojených měřicích jednotek ve výrobě lze dále použít při minimalizaci dodatečných nákladů pro posílání adresných informací obsluze stroje, nebo naopak odesílání žádostí obsluhou stroje např. o servisní zásah.

OnlineMap2

Interaktivní mapa procesu výroby

Software

Trhačka

Meas