customHW

Zakázkový HW


Nabízíme širokou škálu na zakázku vyvíjených výrobků převážně pro průmyslové využití. Disponujeme vlastní vývojovou a výrobní kapacitou pro elektronické komponenty orientované především na automatizační a měřicí techniku. Je možno spolupracovat i na vývoji komponent které s touto oblastí přímo nesouvisí. Nabízíme bohaté zkušenosti se zpracováním signálů, DSP procesorů, použití specializovaných procesorů integrovaných v hradlových polích, komunikací po průmyslových sběrnicích EtherCAT, Profibus, CANbus, AS-i, i počítačových sběrnicích USB a Ethernet.


Demagnetizátor
:

jedná se o zařízení pro odstranění zbytkové magnetizace součástí (typicky ložisek) ze sériové výroby. Odmagnetování probíhá pomocí série magnetických střídavých impulsů dostatečné intenzity aby došlo ke spolehlivému odmagnetování celého objemu výrobku. Vzhledem k použití impulsu má tento demagnetizátor monohem menší dlouhodobou spotřebu energie než zařízení pracující na kontinuelním principu. Oproti nim má i lepší procento úspěšně demagnetovaných kusů.

Demagnetizátor